Smart Energy

Usługi

Oferta naszej firmy jest kompleksowa i wszechstronna. Realizujemy m.in. podciśnieniowy załadunek, przewóz i transport materiałów oraz ładunków niebezpiecznych. Dzięki korzystaniu z profesjonalnego sprzętu wszystkie nasze usługi wykonywane są bardzo sprawnie. Błyskawicznie i terminowo realizujemy zlecenia obejmujące czyszczenie urządzeń energetycznych czy zbiorników paliwowych.

Specjalizujemy się w następujących usługach:

 • przygotowanie obiektów przemysłowych do remontów,
 • podciśnieniowy załadunek i transport materiałów sypkich, szlamów, cieczy itp.,
 • podciśnieniowy załadunek i transport materiałów niebezpiecznych w kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9,
 • odkurzanie obiektów przemysłowych,
 • utrzymanie porządku w czasie wykonywania remontów obiektów przemysłowych,
 • likwidacje powstawania stref zagrożonych wybuchem w czasie eksploatacji instalacji nawęglania i podawania biomasy,
 • czyszczenie silosów, zbiorników, elektrofiltrów, lakierni, komór paleniskowych, elektrofiltrów, kanałów spalin, podgrzewaczy,
 • czyszczenie przegrzewaczy, kotłów, elementów ciśnieniowych, reaktorów, reaktorów biologicznych, osadników piaskowników itp.,
 • czyszczenie urządzeń i maszyn technologicznych w elektrowniach, cementowniach, hutach i oczyszczalniach ścieków,
 • mycie wysokociśnieniowe,
 • pracach w atmosferze wybuchowej,
 • pomiary ultradźwiękowe grubości rurociągów, zbiorników, elementów konstrukcyjnych,
 • czyszczenie chemiczne,
 • usuwanie substancji toksycznych.

Zarowno w specjalistycznych usługach porządkowo-czystościowych jak i w usługach elektrycznych oferta tworzona jest indywidualnie, po zapoznaniu się z specyfiką obiektu.

Zapraszamy do współpracy!